Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

อยากได้เรือตกปลาจังเลย


ซึ่งสิ่งที่เกิดฃึนตังกล่าว มักจะสัมพันธ์กันกับตลาดหรอกลุ่มลูกค้า ที่เค้าเร้ยกกันว่า Blue Ocean หรอ ตลาดที่ ยังสามารถเติบโตไปไค้ หร้อที่ช่วงขายเรือตกปลาทะเลมือสองนี้ฮิตใช้คำว่า Mega Trend หรอการที่เราเห็นเทรนดีในต่างประเทศ และมันก็น่าจะ เกิดฃึนในประเทศเราด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเทรนตัของ Modern trade หรอ 3G ซึ่งตรงนี้ถ้าใครมองออกและใจถึง ก็จะสามารถตักตวงผลประโยชน์ตรงนี้ไค้ สำหรับหมีเอง ยอมรับว่าชอบมาสาย มาไม,ทันชาวบ้านเค้า พอลงไปนั่งโต๊ะ ปรากฏว่าเค้ากินกันเสร็จ

เร้ยบร้อย ลุกกันหมด สุดท้ายหมีจ่ายรอบวง เพราะว่าวันที่หมีไปเจอหุ้นที่โตดีๆ หรอกว่าจะอ่าน เทรนตัออก มันก็อาจจะผ่านช่วงพีคฃองกิจการไป 2-3ปีแล้ว เราต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างมันมี “กฏแห่งการลดน้อยถอยลง” หรอ “Law of Diminishing returnเรือตกปลามือสอง อยู่ อธิบายง่ายๆ ว่า อรรถประโยชน์ที่เกิดฃึนมันจะลดน้อยถอยลงเรอยๆ เช่น เวลาเราหิวๆ ข้าวจานแรกจะอร่อยกว่าจานที่สอง เป็นต้น ทีนี้หมีก้อเลยมโนด้วยตนเองว่า การเติบโตของกิจการ มันก็น่า'จะ มีการลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกัน อย่างเช่น ห้างค้าปลีกหรอห้างขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเดิมทีมีไม่กี่สาขา แต่พอเปิดขยายไป เรอยๆปีแรกๆ เติบโตดี

มากแต่พอปีหลังๆทำเลทองในการเปิดมันก็จะลดน้อยลงและต้องเปิดในพีนที่เกรดที่ตํ่าลง ขายเรือยางตกปลา กำไรสุทธิโดยเฉลี่ยก็จะตํ่าลง และจากการที่มีอัตรากำไรสูง อาจจะเกิดช่องว่างให้คู่แข่งสนใจมาเปิดแข่งก็เป็นไค้ ซึ่งมันก็ เป็นเหตุผลที่อัตรากำไรเติบโตลดลง อาจจะไม่ใช้ 40% ทุกปีต่อเนื่อง แต่อาจจะเป็น 40% 35% 30% 25% 20% ก็เป็นไป ไค้ ซึ่งการที่เราตระหนักถึงเรองนี้ก็จะทำให้เราประเมินราคาที่จะเข้าลงทุนไค้ดีฃึน เพราะที่หมีรู้จักบางคน หรอบางโบรค เค้าวางฟ้าโตไค้สูงฃึนเรอยๆ

(แต่ก็เป็นไปไค้ ถ้าตลาดยังขยายต่อไค้อีก แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนเน้อ) แล้วในแต่ละ อุตสาหกรรมมันก็จะมีเกณฑ์การชีวัดบางขายเรือตกปลาทะเล อย่างเฉพาะตัว เช่น ห้างค้าปลีก,ในญี่ป่น คือ 7,000 คนต่อหนึ่งสาขา แต่ไทยตอนนี้อยู่ที่ 20,000 คนต่อหนึ่งสาขา ตังนั่นน่าจะยังขยายไค้อีก เป็นต้น (อันนี้ตัวเลขสมมตินะ จำตัวเลขจรงไม่ไค้ แต่คอนเซปต์ประมาณนี้) หรออาจจะเป็นอัตราการดาวโหลดสามจีในประเทศที่พัฒนามาก่อนไทยแล้ว เป็นต้น ซึ่งมันก้อน่าจะใช้ไค้ล่ะนั่ง

 

ทีนี้เรองที่กล่าวมา มันก็คือการประเมิน Forward P/E นั่นเอง โดยการน่าไปใช้หรอการมองให้ออกเรือมือสองราคาถูก ว่าอันนั้น จะเป็นยังไงนั่น เป็นเรองที่ยากกว่ามาก เรยกไค้ว่าใครอ่านออกก้อรวยกันไปตัฟฟ..